Visie

Natuurinclusief Altena heeft als doel de biodiversiteit binnen Altena centraal te stellen en te verbeteren. Natuurinclusief Altena zoekt raakvlakken met andere thema's zoals de energietransitie en klimaatadaptatie. Biodiversiteit biedt kansen voor deze thema's en visa versa. Zo bieden groene daken leefgebied aan bijen, vlinders en andere dieren en zorgen tegelijkertijd voor energiebesparing en positieve beïnvloeding van het leefklimaat. Inbouwkasten in de gevels van nieuwbouwwoningen voor vogels en vleermuizen zijn een simpele en goedkope manier om verblijfplaatsen te creëren voor deze dieren (natuurinclusief bouwen). Daarnaast biedt openbaar groen ruimte voor een natuurlijkere invulling met veel bloemen en ruimte voor water met oog op hevige regenbuien.

Het begrip duurzaamheid wordt vaak geassocieerd met duurzame energie en energiebesparing. Maar duurzaamheid is zoveel meer. Door de voorgenomen klimaatwet zullen gebouwen beter worden geïsoleerd, waardoor dieren die voor hun voortplanting afhankelijk zijn van gebouwen in de knel komen. Dit is een vrij eenzijdige benadering van duurzaamheid. Natuurinclusief Altena wil dit voorkomen door binnen Altena natuurinclusief te gaan bouwen. Zoals de naam al zegt wordt hierbij rekening gehouden met de natuur. Anderzijds versterkt de natuur ook de kwaliteit en de leefbaarheid van de bebouwde omgeving. Naast natuurinclusief bouwen heeft een duurzame en natuurlijke inrichting en beheer van de openbare ruimte, tuinen en het buitengebied onze aandacht.

Natuurinclusief Altena heeft een dusdanig werkwijze dat de drie belangrijkste elementen van duurzaamheid worden benut: sociaal, ecologisch en economisch.

De overgang naar een duurzaam Altena, met ruime aandacht voor biodiversiteit, is alleen mogelijk door de inwoners te informeren en activeren door middel van educatie en voorlichting (sociaal). De educatie is voornamelijk gericht op kinderen van het basis- en middelbaaronderwijs, zij hebben namelijk de toekomst.
Behoud van de biodiversiteit en een goed leefmilieu (ecologisch) dragen bij aan een leefbare omgeving voor de inwoners van Altena (sociaal). Natuurinclusief Altena zoekt raakvlakken met diverse thema's zoals energietransitie en klimaatadaptatie. Deze integrale aanpak zorgt voor een besparing in de kosten (economisch), men bekijkt nu namelijk meerdere facetten in plaats van een eenzijdige blik.
Biodiversiteit (ecologisch) biedt kansen voor deze thema's en visa versa. Zo bieden groene daken leefgebied aan bijen, vlinders en andere dieren (ecologisch) en zorgen tegelijkertijd voor energiebesparing (economisch) en positieve beïnvloeding van het leefklimaat (sociaal). Inbouwkasten in de gevels van nieuwbouwwoningen voor vogels en vleermuizen zijn een simpele en goedkope manier om verblijfplaatsen te creëren voor deze dieren (ecologisch). Deze dieren zorgen voor een natuurlijke bestrijding van plagen (muggen/rupsen/spinnen) en voorkomt de inzet van ongediertebestrijding (economisch). Daarnaast biedt openbaar groen ruimte voor een natuurlijkere invulling met veel bloemen (ecologisch) en ruimte voor water met oog op overlast van hevige regenbuien (sociaal en economisch).

Voor het behalen van onze doelstellingen, voornamelijk natuurinclusief bouwen, willen wij zoveel mogelijk gebruik maken van materialen op basis van biomassa en gerecyclede materialen. Zo ontstaat een mooie balans tussen ecologisch en economisch (circulaire economie)

Ten slotte willen wij natuur en groen voor alle bewoners dichtbij brengen en toegankelijk maken, ongeacht financiële positie, lichamelijke beperking enz (sociaal en economisch).

Onze visie sluit naadloos aan op de Omgevingsvisie van Gemeente Altena.

Altenatuur
Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten.