Algemeen   Opslaan als PDF 

Uitleg Toolkit


Werking toolkit

De Toolkit is HET overzicht van alle natuurinclusieve toepassingen die Natuurinclusief Altena voor ogen heeft in Altena.
De toolkit is onderverdeeld in vijf thema's: gebouwen, tuinen, openbare ruimte, buitengebied en groenbeheer. Door op een thema te klikken ontvouwt het menu.

Elk hoofdstuk is op een andere manier onderverdeeld aangezien de inhoud flink kan verschillen. Zo is het hoofdstuk gebouwen onderverdeeld in vier tabbladen: type, locatie, diersoort en energiebesparing & klimaat. Zo kun je op verschillende manieren zoeken op maatregelen voor gebouwen; vanuit het perspectief van het gebouw, diersoorten en het klimaat.
Selectie in pdf bewaren en eventueel printen

Binnen de toolkit bestaat er ook een mogelijkheid om een selectie van toepassingen te bewaren in pdf en eventueel te printen. In de linkerkolom onder het menu ziet u welke bestanden er geselecteerd zijn.

Door een van de toepassingen uit het menu aan te klikken komt er een vinkje bij te staan, dit betekent dat je een toepassing hebt geselecteerd/bewaard.

Of

Vervolgens kun je in de linkerkolom onder het menu op het blauw gemarkeerde tekst "bewaar als pdf" klikken. Er opent zich dan een nieuw venster...

Druk op het groene vaak met de tekst "bewaar als pdf" en selecteer de printer "Microsoft Print to pdf".

Vervolgens kunt u op afdrukken klikken en het pdf-bestand opslaan.
Altenatuur
Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten.