Lokale overheden   Architecten   Bouwers   Huizen- en grondbezitters 

Spelers


Het bereiken van een Natuurinclusief Altena kunnen wij natuurlijk niet alleen, hiervoor zoeken wij de samenwerking met diverse partijen uit de regio.

Voor meer informatie bouwnatuurinclusief.nl
Lokale overheden

Allereerst is het belangrijk overeenstemming te vinden met de lokale overheden zoals Gemeente Altena en Waterschap Rivierenland. Natuurinclusief Altena staat dan ook veel in contact met deze organisaties. Lokale overheden zijn de beleidsmakers en kunnen randvoorwaarden stellen aan bijvoorbeeld bouwprojecten en de inrichting van de openbare ruimte. Het is de uitdaging onze visie te integreren in deze randvoorwaarden. Aangezien deze randvoorwaarden een vereisten zijn voor het verkrijgen van de bouw- en omgevingsvergunning, is het natuurinclusief bouwen en inrichten van de openbare ruimte hiermee grotendeels gewaarborgd.
Het instellen van een puntensysteem voor het winnen van aanbestedingen voor bouwprojecten zal een mooie aanvulling zijn, hiermee kan een minimaal voorzieningsniveau worden gegarandeerd. Door het opnemen van maatregelen ten behoeve van lokaal voorkomende soorten uit een vooraf opgestelde lijst kunnen punten gescoord worden die de kans op het winnen van de aanbesteding vergroten. Het is de uitdaging dit systeem zodanig op te stellen dat alle soorten die afhankelijk zijn van natuurinclusief bouwen aan bod komen.
Bij gemeente Altena spelen ambtenaren, het college en de raad een belangrijke rol in het omschakelen naar een duurzaam en ecologisch verantwoord groenbeheer met ruime aandacht voor de biodiversiteit. Hierin is de communicatie met de groenbeheerders en hoveniers essentieel. Vaak is er bij deze groep onvoldoende kennis op het gebied van ecologisch verantwoord groenbeheer. Door toepassing van het Groenkeur is men verzekerd van deskundige beheerders op het gebied van ecologisch verantwoord groenbeheer. Gemeente Altena kan bij de uitgifte van gronden en vaststellen/wijzigen van het bestemmingsplan rekening houden met het feit dat er voldoende (kwalitatief) groen overblijft in de kernen van Altena. Dit is mooi uitgewerkt in de Omgevingsvisie van Gemeente Altena. Tenslotte kan het college ook werken als verbinder tussen Natuurinclusief Altena en andere spelers in de regio, zoals architecten en bouwbedrijven/aannemers. Natuurinclusief bouwen is niet voor niets een onderdeel van het coalitieakkoord van de huidige coalitie.
Waterschap Rivierenland speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding- en kwaliteit van het gebied, zo kunnen enorme stappen worden gemaakt met het natuurvriendelijke inrichten van oevers en watergangen. Daarnaast kunnen de gebouwen van waterschap Rivierenland worden voorzien van nestvoorzieningen en andere maatregelen.
Natuurinclusief Altena wordt graag betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen in Altena.

Voor meer informatie: https://www.bouwnatuurinclusief.nl/#
Architecten

Architecten spelen een belangrijke rol in het toepassen van natuurinclusief bouwen in nieuwbouwprojecten. Allereerst kunnen zij opdrachtgevers charmeren voor natuurinclusief bouwen, door nestvoorzieningen te integreren in het ontwerp. Het is aan de architect hier zijn/haar creativiteit op los te laten, zodat de waarde van het huis door deze maatregelen stijgt. Mooi ingepaste nestvoorzieningen kunnen immers ook van esthetisch toegevoegde waarde zijn. In de regel zijn architecten bereidwillig mee te bewegen in de richting van natuurinclusief bouwen, vaak ontbreekt wel de nodige kennis op dit gebied. Bijscholing is echter vrij eenvoudig. Natuurinclusief Altena voorziet architecten werkzaam in Altena graag van de nodige ecologische kennis. Zo zijn wij al in gesprek gegaan met een architect (Victor Retel Helmrich) die veel ervaring heeft in het natuurinclusief bouwen. Daarnaast voeren wij veel gesprekken met lokale architecten.
Het is ons doel architecten te motiveren uit eigen beweging natuurinclusieve ontwerpen te maken voor nieuwbouw, in plaats van dat ze hoofdzakelijk randvoorwaarden gesteld door overheden inpassen.

Voor meer informatie: https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/natuurinclusief-ontwerp-geeft-gebouw-extra-kwaliteiten#
Bouwers

Bouwers en aannemers hebben een belangrijke functie in de uitvoering van bouwplannen, zij vertalen het ontwerp van de architect in een werkplan. Het is essentieel dat zij weten hoe zij de materialen voor nestvoorzieningen en andere maatregelen kunnen bemachtigen. Deze informatie is eenvoudig te verkrijgen via onze toolkit. Het is ons doel om architecten en brouwers samen te laten werken om het natuurinclusief bouwen te verwezenlijken zonder tussenkomst van overheden. Tenslotte voeren wij ook met deze bedrijven gesprekken om het natuurinclusief bouwen vlot te betrekken.
Huizen- en grondbezitters

Inwoners met een eigen huis en tuin kunnen veel betekenen voor de biodiversiteit in Altena. Zij kunnen bijvoorbeeld nestkasten ophangen en hun tuin vergroenen, tegels eruit planten erin. In het buitengebied kunnen grondbezitters hun grond minder intensief beheren en maatregelen nemen, zoals het aanleggen van bloemenstroken en natuurvriendelijke oevers.
Altenatuur
Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten.