Wie zijn wij?

NIA (Natuurinclusief Altena) is opgericht door Roel Wigman. Dit is in eerste instantie begonnen met het project 'Muggen weg uit Sleeuwijk', wat door Roel Wigman en Jan van Haaften is opgestart. Zij hebben dit gedaan om het aantal muggen in Sleeuwijk terug te dringen met behulp van natuurlijke vijanden zoals de huiszwaluw en gewone dwergvleermuis. Door subsidie aan te vragen bij het Brabants Landschap, Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij (met voortreffelijke medewerkers van de voormalige Gemeente Werkendam) kon een zwaluwtil geplaatst worden en is een broedkamer voor vleermuizen aan de Ontmoetingskerk gehangen. Tenslotte zijn ook nog nestkasten voor vogels en vleermuizen uitgedeeld aan inwoners van Sleeuwijk. Daarna heeft Kim Renders zich bij hen aangesloten. Samen hebben zij het project 'Park Vlietstraat' aangepakt, Het park dat voor de waterveiligheid is aangepakt door de toenmalige Gemeente Werkendam, is met behulp van hun inspanning weer groen geworden.
Roel Wigman heeft daarna in het begin van 2019 Natuurinclusief Altena opgericht om meer van dit soort projecten te kunnen doen en Altena groener en inclusiever te maken voor natuur, voornamelijk in en rond gebouwen. Hij heeft Hank Schuitmaker gevraagd zich aan te sluiten en uiteindelijk kregen ze door alle projecten veel bekendheid, waardoor Jan van Duren zich heeft aangemeld als lid.
Ondertussen zijn wij een werkgroep geworden van Altenatuur. Wij hebben de ambitie om met alle spelers die invloed hebben op de leefomgeving in Altena, van gemeente, architecten, aannemers, wooncorporaties, verenigingen en burgers, om tafel te gaan en te kijken of we Gemeente Altena groener, natuurvriendelijker, klimaatbestendiger en duurzamer kunnen maken, voor nu en voor de toekomst.


Altenatuur
Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten.