Visie   Projecten 

Educatie


De missie van Natuurinclusief Altena (NIA) is om de biodiversiteit in de gemeente Altena te maximaliseren, waarbij het verbeteren van de biodiversiteit in en dichtbij de bebouwde kernen centraal staat.
Om dit doel te bereiken is meer educatie over natuur, milieu en klimaat (NMKE) nodig, met name van de jeugd.


MISSIE NMKE

De (jeugdige) inwoners van Altena zodanig informeren en enthousiasmeren dat Altena een maximaal natuur-inclusieve gemeente wordt en blijft.


VISIE NMKE

NIA wil bereiken dat leerlingen aan het eind van hun schoolperiode de noodzakelijke kennis bezitten om te leven en gelukkig te zijn op een manier die natuur, milieu en klimaat zo min mogelijk belast en deze kennis ook in de praktijk brengen.
Uiteraard dient de educatie te worden aangepast aan leeftijd en opleidingsniveau.
NMKE moet waar mogelijk boeien en inspireren, maar mag niet vrijblijvend zijn. NIA wil met alle betrokkenen gaan overleggen of hiertoe onderwijsdoelen kunnen worden vastgesteld. Natuurwaarden en -bedreigingen in en vlakbij Altena horen op ieder niveau in het basispakket van de NMKE.
NIA wil de huidige NMKE in Altena in kaart brengen en samen met alle betrokkenen deze educatie waar mogelijk helpen verbeteren. Medewerking van gemeente, scholen en andere partijen is hierbij noodzakelijk.
Het streven is om in 2021 een proefproject te starten. Om praktische redenen wordt overwogen om te starten met de groep hoogbegaafden, omdat zowel bij scholen als leerlingen behoefte bestaat aan meer en uitdagender lesmateriaal.
Uiterlijk in 2025 moet NMKE-nieuwe stijl in Altena in zijn volle omvang worden aangeboden.
Het is van belang om regelmatig de effectiviteit van NMKE te onderzoeken. Een 0-meting (stand van zaken voordat NMKE-nieuwe stijl van start gaat) is hierbij essentieel.


STRATEGIE

NIA wil in 2020 een bijeenkomst organiseren met alle betrokkenen (waaronder gemeente, scholen en andere organisaties die actief zijn op het gebied van NMKE) waarbij de visie van NIA en van enkele specialisten op dit gebied op NMKE wordt verduidelijkt. De daarop volgende discussie moet leiden tot een convenant waarna op korte termijn een stappenplan moet worden gemaakt om tot een optimale NMKE in Altena te komen.
Projecten

Schoolfeest Basisschool Oudendijk

Op 5 oktober 2019 werd het jaarlijkse schoolfeest gehouden op de lokale basisschool in Oudendijk waarbij het thema "Natuur in de directe omgeving" centraal stond; het ging over de directe omgeving van school en thuis, heel dichtbij dus.

Het programma omvatte verschillende onderwerpen, zoals een wandeltocht naar de zorgboerderij van 's Heeren Loo op de Roef. Onderweg vertelde Jos Korthout over zwerfafval en wat dat betekent voor de natuur, en vooral wat je kunt doen om het op te ruimen.

Op de zorgboerderij werd er een bezoek gebracht aan de moestuin; uitleg was er over wat er allemaal te zien is en vooral wat je daarmee kunt doen, soep koken bijvoorbeeld met de verzamelde ingrediƫnten.

Op een geschikte plek op het terrein werd, met eenvoudige middelen, een insectenhotel gebouwd.

De kinderen, en ook hun ouders, gingen enthousiast aan de slag!

Op de foto's ziet u het voorlopige resultaat; de bedoeling is dat het een project is dat gaat leven, letterlijk en figuurlijk! We hopen natuurlijk dat er allerlei insecten en andere dieren op af komen, alles om te zorgen voor meer biodiversiteit.

Natuurinclusief Altena was betrokken bij het opzetten van het insectenhotel en zal dit project ook blijven volgen.foto: Hank Schuitmaker (NIA)
Altenatuur
Heeft u vragen en/of opmerkingen, laat het ons weten.